2019 Intermediate Contestants

 Amy Bao                    Andre Nguyen

  Angel Wang           Anna Audenis

 Anna Yakura           Chaithawat Atiphophai

Crystal Chen                    Crystal Cheng

Claire (Cheng-Ming) Chiang    Emma Hoglund

 

Frederick Chiu                       James Kim

Johann Zhao                    Jonathan Kuo

Justin Wahby                  Kevin Cho

Maxine Park                   Mi-Hyun Suh

Ningxin Zhan                  Perren-Luc Thiessen

 Ryan Sheng                     Victor Shlyakhtenko

 

Xiaojie Xu